Privacybeleid

Verwerken van persoonsgegevens

BodyFit-Emmeloord verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekeraar
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

BodyFit-Emmeloord verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Bijhouden van jouw dossier
 • Voor het informeren van derden (huisarts, andere zorgverzekeraars) indien noodzakelijk voor de behandeling
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie

Als vanwege andere reden gebruik gemaakt moet worden van je gegevens, zal hiervoor eerst expliciet toestemming worden gevraagd.

Zorgnota

Een deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat een factuur kan worden opgesteld. Op de zorgnota die jij ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling triggerpoint therapie’
 • de kosten van het consult

Hoe lang we gegevens bewaren

BodyFit-Emmeloord zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren volgens de WGBO de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Delen met anderen

BodyFit-Emmeloord deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BodyFit-Emmeloord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

BodyFit-Emmeloord gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die BodyFit-Emmeloord gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het volgende e-mailadres: info@bodyfit-emmeloord.nl. BodyFit-Emmeloord zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

BodyFit-Emmeloord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via volgend e-mailadres: info@bodyfit-emmeloord.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met BodyFit-Emmeloord, kun je ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Scandinaviëlaan 31-B
Postcode en plaats: 8303 GN Emmeloord
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32170103
Telefoonnummer: 06 44816987
E- mailadres: info@bodyfit-emmeloord.nl

De trigger tot herstel!